vysehradcastle-suite

General Conditions

Všeobecné Obchodní Podmínky Vyšehrad Castle Suite 

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma Zlatan Accommodation s.r.o. se sídlem na adrese Neklanova 107/22, 128 00 Prague 2 – Vyšehrad, registrována pod identifikačním číslem 24833614 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 178608, (dále jen jako „Ubytovací zařízení“)
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“).

Tyto podmínky platí obecně pro všechny Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

2. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Ubytovacím zařízení a potvrzení této rezervace ze strany Ubytovacího zařízení je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Ubytovací zařízení písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Ubytovací zařízení nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Ubytovací zařízení nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

3. CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 15% a městský poplatek ve výši 0,9 EUR/osoba na noc. Kurz Ubytovacího zařízení je CZK 26,5 za 1€.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě no-show (nedojezdu) hosta je rezervace stornována Ubytovací zařízení je oprávněno účtovat náklady za celý pobyt Hosta.

4. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Ubytovacím zařízením.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v Ubytovacím zařízení, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen v den registrace uhradit náklady spojené s využitím služeb Ubytovacího zařízení, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Ubytovací zařízení oprávněno účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě storno podmínek nebo v případě, že Ubytovací zařízení neposkytlo Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu Ubytovacího zařízení.
 • Doba přihlášení do Ubytovacího zařízení je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Ubytovacím zařízením a za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Ubytovacím zařízením a za poplatek.
 • Celé Ubytovací zařízení je nekuřácké. Porušení tohoto nařízení a kouření v apartmánech či prostorách Ubytovacího zařízení opravňuje Ubytovací zařízení, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 100 EUR za vyčištění pokoje či prostor Ubytovacího zařízení. Kouření je možné pouze před Ubytovacím zařízením.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje křik v pokojích, na chodbách, hlasitý poslech hudby, televize a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může Ubytovací zařízení penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 100 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Ubytovacího zařízení za poplatek 10 EUR/den.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:

 • Ubytovací zařízení je povinno pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu ubytovacího zařízení.
 • V případě, že Ubytovací zařízení nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Ubytovací zařízení má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.
 • Ubytovací zařízení shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2019 a Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.